O nama

Kao što so daje ukus jelu tako i pčelarstvo već 25 godina daje ukus našem životu.

Počeli smo da pčelarimo 1986 god. sa tri roja u LR košnicama. Svake naredne godine pčelinjak je uvećavan da bi već 1996. godine imali 250 košnica, a 2000-te 300. U poslednje vreme kapacitet pčelinjaka je nešto uvećan ali ne prelazi broj od 350 košnica. Od 1994. godine do sada radili smo program reprodukcije selekcionisanih matica u saradnji sa „Apicentrom“ Beograd.

Paralelno sa reprodukcijom matica radimo i program proizvodnje matičnjaka, mleča i preparata na bazi meda, mleča, polena i propolisa. Od pre 5-6 god. počeli smo intenzivniju proizvodnju meda a formiramo i prodamo i nekoliko desetina rojeva.


Izvršioce radova na ovim programima čine članovi moje porodice i mlađi ljudi iz bližeg okruženja koji su, učeći ovaj plemeniti zanat, danas postali vrsni pčelari i na svojim pčelinjacima. Moje ćerke su, sa svojih 12 godina, naučile da presađuju larve. Svi zajedno činimo jedan dobro uigran tim koji jednostavno i relativno lako obavlja sve tehnološke radnje a rezultat takvog rada ogleda se u velikoj potražnji i prodaji svih naših proizvoda.


 

 

2018.
2019.
2020.
2021.
2022.

Celokupno tkanje pčelinjeg društva zavisi od komunikacije - od urodjene sposobnosti za slanje i primanje poruka, kodiranje i dekodiranje informacija.

TheThe Secret Life of Bees Sue

Monk Kidd

Lajkovac, vremenska prognoza

 

 

Created: Toma Petrović. Copyright: Toma, YU1AB. All rights reserved. Last modified: 05/18/2011 08:01:10