TEHNOLOGIJA ODGAJANJA MATICA
(Matičnjaka)

U ovoj košnici se nalazi roditeljska matica od koje će se u jednoj godini vršiti reprodukcija mladih matica.

Funkcija "izolator" košnice je da se u njoj pripreme kvalitetne dvanaestočasovne larve za presađivanje.

Snimci pripreme odgajivačkih društava za prihvat okvira sa presađenim larvama.

Postupci pripreme odgajivačkih društava za startovanje i odgajanje presađenih larvi

Dvanaestočasovne larve dobijene u izolator košnici sa iglom (kineskom) prenose sa svojim mlečom u suve polirane početke matičnjaka od voska. Svako odgajivačko društvo dobija po 24 tako presađenih larvi.
Matičnjaci stari 24 sata. Jedan manji broj presađenih larvi nije prihvaćen. U proseku pčele prihvate i odgaje 18 matičnjaka
Matičnjaci stari 48 sati.
Posle 4 dana svi matičnjaci su zatvoreni.
Deseti dan od presađivanja matičnjaci su zreli i mogu se dodavati u oplodnjake.
Veoma visok kvalitet matičnjaka dobija se pravilnom primenom propisane tehnologije
Zreli matičnjaci se od uticaja spoljne sredine kraće vreme najbolje čuvaju u za tu namenu izbušenim rupama u stiroporu i prekriveni peškirom.

Oplodnjaci su dvorami ili trorami formirani iz pčelinjih društava dobro razvijene LR košnice.

Najbolja prihrana oplodnjaka dobija se konstantnim uzgajanjem medonosnog bolja u blizini oplodnjaka ili dodavanjem okvira sa medom.

 

Zreli matičnjaci se dodaju izmedju dva okvira u zoni legla.
Skupljanje i obeležavanje mladih već sparenih matica posle 14 dana od dodavanja matičnjaka u oplodnjake. Ove matice moraju imati veću površinu zaleženu jajima ali i već izvedenim larvama. Defektne matice ili one koje po bilo kom osnovu ne zadovoljavaju standardom eliominišu se.
O svakoj matici i oplodnjaku vodi se dataljna evidencija na kartonu ili posebnoj svesci.
Svaka matica prilikom sakupljanja se obeležava postojanom farbom

 

2018.
2019.
2020.
2021.
2022.

Celokupno tkanje pčelinjeg društva zavisi od komunikacije - od urodjene sposobnosti za slanje i primanje poruka, kodiranje i dekodiranje informacija.

TheThe Secret Life of Bees Sue

Monk Kidd

Lajkovac, vremenska prognoza

 

 

Created: Toma Petrović. Copyright: Toma, YU1AB. All rights reserved. Last modified: 05/18/2011 08:01:10