RODITELJSKE PČELE

Sve pčele u normalnom pčelinjem drutvu u nekoj svojoj starosnoj dobi su roditelji ili bliže rečeno negovateljice mladog legla od tek formirane larve do njenog izleganja. Da bi odhranile i odnegovale mlado leglo, pčele hraniteljice treba da budu vitalne i zdrave. Vitalne ce biti samo pod uslovom da budu dobro uhranjene jer samo tako će im funkcije svih žlezda, neophodnih za ishranu mladog legla biti maksimalno razvijene.

Najcelishodnija analiza godinjih ciklusa izumiranja starih, odgajanja mladih pčela i održavanje bioloke snage, biće ako stavimo akcenat na zimsko klube od čijeg stanja zavise dalji ciklusi razvoja pčelinjeg drutva.

U toku zimskog perioda, pčele se , kao to je poznato nalaze u klubetu. U centralnom delu klubeta nalazi se matica i najmlađe pčele dok se u omotaču klubeta nalaze starije pčele.

Poslednje jesenje leglo na LR okviru punom meda i perge

Pčele se smetaju na i u prazne ćelije saća odakle je poslednje jesenje leglo izalo. Tako smetene nalaze se u stalnom kontaktu sa medom lagerovanim u visokim vencima saća iznad i oko klubeta, kojim se tokom hladnih dana hrane. Koristeći energiju koja se u njima stvara od uzete ugljenohidratne hrane, vibriraju svojim telima, zbijene jedna uz drugu održavajući temperaturu u centru klubeta od 25 C. čim dani odužaju i spoljne temperature neto porastu, pčele pojačanim vibracijama unutar klubeta dižu temperaturu na 35oC. U tim uslovima matica počinje da nosi jaja a potom pčele počinju da hrane prvo leglo. Leglo hrane najmlađe pčele koje su sa 1520 dana starosti ule u period zimovanja. Ove pčele su izležene tokom septembra, a u nekim vremenskim uslovima i početkom oktobra. One su dobro uhranjene medom i polenom a nisu bile u poziciji da neguju leglo i preraduju hranu, te su im u tim uslovima tokom zime ostale vitalne mlečne i druge žlezde, neophodne za ishranu najmlađeg legla i matice. Za ishranu starijih larvi koriste med i pergu, koji su prethodnog leta i početkom jeseni lagerovali u najbližem okruženju zimskog klubeta. Pojava mladog legla u ozbiljnijoj meri, u naim vremenskim uslovima, se deava u drugoj polovini februara osim ako spoljni vremenski uslovi, za taj period godine, nisu ozbilnije poremećeni. Sa prvom generacijom odgajenih prolećnih pčela, žlezde zimskih pčela prestaju da budu produktivno aktivne a ulogu hraniteljica novog legla preuzimaju novoizležene prolećne pčele. Kakvog kvaliteta ce biti leglo odgajeno od prvih prolećnih pčela zavisi i od količine zimskih zaliha meda i perge u konici. Ove zalihe meda i perge su im neophodne da bi se prolećne pčele njima hranile jer tek nakon petodnevne ishrane ovom hranom njihove žlezde mogu biti u punoj funkciji. U tim okolnostima ce ishrana legla, koje će negovati, biti dovoljna dobra za odgajanje nove generacije mladih i vitalnih prolećnih pčela. Ako takve hrane u okruženju pčelinjeg gnezda nije ostalo dovoljno a pogotovu to u tom periodu nema dovoljno unosa nektara i polena iz prirode, onda su pčele u velikom problemu. Mlade pčele ne mogu tada u svoj organizam deponovati glikolipoproteine (ećere, masti i belančevine) a oni su mladim pčelama neophodni da im žlezde luče mleč, obezbeđuju dug život, jak imunoloki sistem i irenje legla kada u konicama nema dovoljno polena. Pogače od ećera i nekih zamena polena sigurno ne mogu zameniti pergu i med i umesto da te pčele žive 35 i vie dana živeće znatno kraće. U takvim okolnostima imaćemo u konicama znatno smanjenje broja pčela krajem marta i u aprilu u odnosu na februar. Takvo stanje će za posledicu imati dugotrajno stagniranje razvoja pčelinjeg drutva i to ba u periodu kada nam je brz razvoj drutva najpotrebniji, jer pčele odgajene iz legla u tom periodu treba da budu sabiracice za vreme bagremove pae.

Mnogi će tada verovatno posumnjati da matica nije dobra, a pritom zenemariti činjenicu da su pčele izimele na ećernoj pogaci a ne na bogatim zalihama meda i perge.

Ako je pak u konici bilo dovoljno meda i perge a drutvo ipak stagnira, mora se posumnjati da je u tom drutvu u prethodno letnje-jesenjem periodu bilo dosta varoe koja je zajedno sa virusima značajno uticala na skraćenje života zimskih pčela. Većina zimskih pčela gajenih u normalnim okolnostima trebale bi da žive i do 300 dana, odnosno od avgusta prethodne do polovine aprila naredne godine. Međutim, ako smo prethodne godine od jula do novembra imali potpuni uvid u efikasnost preparata za odstranjivanje varoe i da smo pritom varou u visokom procentu odstranili iz konice, ostaje nam da posumnjamo u prisustvo nozeme. Ovu bolest narvno da pčelar ne može konstatovati bez laboratorijske pretrage. Zato ćemo uzorke pčela poslati u zvaničnu ustanovu i na osnovu rezultata primeniti adekvatnu terapiju. Terapija neće utcati na postojeću populaciju pčela jer se odrasle pčele ne mogu od ove bolesti izlečiti ali će biti sprečeno irenje zaraze na mlade tek izležene pčele. Ukoliko rezultati laboratorijske analize pokažu da pčele nisu zaražene nezemom ne preostaje nita drugo nego da izvrimo zamenu matice. Maticu ćemo uzeti iz nukleusa, koga smo u te svrhe prethodne godine i formirali. Svi znamo da u tom periodu na tržitu nema matica jer jo nema polno zrelih trutova sa kojima bi se mlade matice sparile.

Ako su svi uslovi za normalan razvoj pčelinjeg drutva ispunjeni, a to podrazmeva dovoljne zalihe meda i polena, dobra matica i zdrave pčele, u konici ce biti blagostanje. Pčelaru preostaje da priprema okvire sa satnim osnovama, kojima će zameniti staro saće a istovremeno proiriti pčelinje gnezdo. Novo saće je potrebno da bi se to vie legla odgajalo u njemu a to će u velikoj meri sprečavati i pojavu rojevog nagona ali i raznih zaraznih bolesti kojima uzrok može biti staro saće.

Maj, jun, jul period kada očekujemo dobre pae a samim tim i prinose koji će nam kompenzovati i nagraditi sav na rad, trud i trokove pčelinjaka i u vezi sa pčelinjakom. Medutim, i u tom periodu moramo se čuvati da ne napravimo velike greke. Prilikom oduzimanja meda ne smemo ostaviti konicu bez minimalnih 78 kg hrane. Mlade pčele se svakodnevno legu i prvo njihovo putovanje po izleganju je ka ćelijama punim medom i polenom, da svoj organizam za 4-5 dana obilno nahrane. Samo tako nahranjene imaće dug život, vitalnost i normalnu aktivnost svojih žlezda. Ako meda i polena nema u dovoljnim količinama, cela generacija novoizleženih pčela biće nedovoljno uhranjena i neće moći da kvalitetno odgaji novo leglo. To je posebno kritično kod pčelarenja sa maticnom reetkom, kada u ploditu ispod reetke ostane samo leglo a nastavke sa medom poskidamo i umesto njih stavimo prazne.

Posebnu pažnju pčelama treba posvetiti u mesecu julu jer se već tada može očekivati i početak invazije varoe. Ako znamo de će te julske pčele biti negovateljice zimskih dugovečnih pčela, tada odstranjivanje varoe ima presudan značaj za odgajanje pčela koje treba da žive 300 dana i tako uspeno prezime i odgaje prve prolečne pčele koje če ih zameniti.

Iz celog teksta proizilazi zaključak da mlade, zdrave i dobro uhranjene pčele gaje leglo nove generacije pčela a nova generacija mladih, zdravih i dobro uhranjenih pčela gaji novu generaciju i tako se zatvara ciklus od zime do zime - vekovima ako im čovek ne odmogne i u ugroženom stanju ne pomogne.

Mileta Markovic
Jabucje
014 74 581
064 19 17 333

Foto: Toma Petrovic

2012.
2013.
2014.
2015.
2016.

Celokupno tkanje pčelinjeg društva zavisi od komunikacije - od urodjene sposobnosti za slanje i primanje poruka, kodiranje i dekodiranje informacija.

TheThe Secret Life of Bees Sue

Monk Kidd

Lajkovac, vremenska prognoza

 

Created: Toma Petrović. Copyright: Toma, YU1AB. All rights reserved. Last modified: 05/18/2011 08:01:10